სასტუმროს ეფექტურობა -ზე გვიყვებიან ციფრები

6 საკვანძო სასტუმროს ეფექტურობის მაჩვენებლები

1. Room Revenue  – ნომრის ფონდის შემოსავალი 

სასტუმროს ეფექტურობა 1

სასტუმროს ეფექტურობის მაჩვენებლები – პირველი მაჩვენებელი –

Room Revenue, ან მთლიანი შემოსავალი ნომრების გაკირავებით გათვლილ დროში (პერიოდში). 

გამოითვლება ჯამური შემოსავალი ნომრის ფონდის გაყიდვისა, არშემოსვლის კომისიის გამოკლებითა, გაუქმების საფასურისა, და ასევე ყველა  გადასახადისა (ხელისუფლებისადმი) და გაუთვალისწინებული ხარჯებისა.  

რაოდენობა შეიძლება გამოისახოს როგორჩ ლარებში ასევე სხვა ვალუტაში.

2. Occupancy (ОСС) — ფაქტიური დაკავება

• სასტუმროს ეფექტურობა ასახავს, რეალობაში რამდენად იყო შევსებული სასტუმრო. გამოსახავს პროცენტებში და გამოითვლება ფორმულით:

 

ОСС = (Rooms Sold (გაყიდული ნომრების რაოდენობა/გათვლილ დროზე) / Rooms Available (ყველა ოთახი, ხელმისაწვდომი გაყიდვისთვის)) x 100%

მაჩვენებლებზე ზეგავლენას ახდენს მრვალი ფაქტორი: სეზონურობა, ნომრის ფასი, აქციები, ფასდაკლებები, აუდიტორიის რომელი სეგმენტთან მუშაობთ. 

მეტრიკა საშუალებას გაძლევთ ჩაატაროთ რეტროსპექტული ანალიზი, განსაზღვროთ მარკეტინგული აქტივობების გრძელვადიანი ეფექტი ჩამოტვირთვებზე, დაარეგულიროთ სტრატეგია და გამოიტანოთ დასკვნები მომავლისთვის.

3. ADR – გასაშვები ტარიფი ან ნომრის საშუალო ფასი ერთ ღამეზე

ეფექტურობის მაჩვენებლები
 • ნომერის ფასი — ეს მნიშვნელოვანი ციფრია, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში განთავსება იშვიათად თუ იყიდება ტარიფის მიხედვით. ყოველთვის არის სპეციალური შემოთავაზება, აქციები, მოთხოვნის აღმავლობა და ვარდნა, რაც აისახება ფასზე.
 • ADR ან (Average daily room rate) — საშუალო ფასი ერთი ნომრის ან საშუალო ერთი ოთახის ღირებულება ან “საგამოშვებო ტარიფი” გამოიხატება ლარებში. 
 • იგი გამოითვლება როგორც შემოსავალი ოთახების გაყიდვიდან განსაზღვრული პერიოდისთვის გაყოფილი იმ პერიოდისთვის გაყიდული ოთახების რაოდენობაზე. 

გამოთვლის ფორმულა:
ADR = Room Revenue/Rooms Sold

 რა ახდენს გავლენას მაჩვენებელზე: 

 • Კონკურენტული გარემო. ცოტა ვინმეს შეუძლია უკარნახოს ბაზარს ფასი. ყოველთვის მოგიწევთ გაამახვილოთ ყურადღება კონკურენტებზე და მოთხოვნაზე.
 • სეზონურობა. ყოველ რეგიონში არის დრო მცირე და დიდი მოთხოვნის, და ნომრის ფასი შეუძლებელია იყოს ერთი და იგივე მთელი წლის განმავლობაში. 
 • მარკეტინგული აქტიურობა. სპეციალური შემოთავაზება და აქციები, მუშაობა ლოიალურობასთან, პირდაპირმა და წინასწარ დაჯავშნამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს გაყიდვის ფასზე როგორც გაადიდოს ასევე შეამციროს ის. 
 • დინამიური ტარიფები — ფასების ცვალებადობა რომელიც დამოკიდებულია დღის მონაკვეთზე / კვირის დღეზე. ჩვეულებრივ სასტუმროები იყენებენ ფასების ავტომოტურ ალგორითმებს, მაგრამ პერსპექტივაში ეს არ არის ყოველთვის მომგებიანი. თვალყური ადევნეთ როგორ ყალიბდება თქვენი ტარიფები.
 • ინფლაცია. მიზეზი რომელიც არ საჭიროებს ახსნას.

იდეალურ სამყაროში ADR მნიშვნელობა ყოველთვის უნდა გაიზარდოს წინა შესაბამის პერიოდთან შედარებით. თუ თქვენი დაკავება (OCC) არ შემცირდა და ADR მაჩვენებელი უფრო დაბალი აღმოჩნდა, მაშინ გამოდის, რომ თქვენ დაიწყეთ ნომრების უფრო იაფად გაყიდვა და, სავარაუდოდ, მუშაობთ ნაკლებად გადახდისუნარიან აუდიტორიაზე. 

ასეთი ტენდენცია უნდა შენიშნოთ  და გაასწოროთ ადრეულ ეტაპებზე. ნომრების გაყიდვების სიხშირე და ოთახების გაყიდვის სიხშირე და დაჯავშნის სიღრმე გავლენას ახდენს მიმდინარე ხარჯების ოდენობაზე. 

არ მისცეთ უფლება საოპერაციო ხარჯებს გაგიფუჭოთ. სასტუმროს ეფექტურობა

4. RevPAR — საშუალო შემოსავალი ერთი ნომრისთვის. სასტუმროს ეფექტურობის მაჩვენებლები

ეფექტურობის მაჩვენებლები
 • RevPAR (revenue per available room per day) — სასტუმროს შემოსავალი ერთი ნომრის გაყიდვიდან. განისაზღვრება ლარებში, გამოითვლება, როგორც ნომრების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის თანაფარდობა სასტუმროში არსებული ნომრების რაოდენობასთან. 

RevPar = Rooms Revenue / Rooms Available

თქვენ შეგიძლიათ გაზარდოთ მაჩვენებელი რამდენიმე კლასიკური გზით: ლიკვიდობის გაზრდა ან მარგინალობის გაზრდა. Სხვა სიტყვებით: 

 • გაყიდოთ ბევრი და იაფად.
 • გაყიდოთ ცოტა, მაგრამ ძვირად.
 • ერთნაირი RevPAR-ის შემთხვევაში, ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში მოგება შეიძლება განსხვავდებოდეს.
 • პირველი სტრატეგიას ჩვეულებრივ ირჩევენ მცირე ობიექტები  მცირე განსახლების ობიექტები: ჰოსტელები, სასტუმრო სახლები, მინი-სასტუმროები. მეორე სტრატეგიის მიხედვით ცდილობენ იმუშაონ უფრო ძვირი განსახლების ობიექტები. თუმცა, მათ შორის ყველაზე წარმატებულბს შეუძლიათ აიღონ საუკეტესო ორივე სტრატეგიაში და გაყიდონ უფრო მეტი და უფრო ძვირად. 

5. Double Occupancy — საშუალოდ რამდენი სტუმარი ცხოვრობს ერთ ნომერში. სასტუმროს ეფექტურობის მაჩვენებლები

ეფექტურობის მაჩვენებლები
 • Double Occupancy სასტუმროს ეფექტურობა აჩვენებს, საშუალოდ რამდენი ადამიანი აჩვენებს ერთ ოთახში მყოფი ადამიანების საშუალო რაოდენობას. ეს მაჩვენებელი ჩვეულებრივ უფრო მაღალია საოჯახო, ქალაქგარეთა სასტუმროებში და უფრო დაბალია ქალაქის სასტუმროებში, რომლებიც მუშაობენ ბიზნეს მოგზაურებთან ან ბიზნეს მოგზაურებთან.
 • Double Occupancy — არის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი გაყიდული სერვისების რაოდენობისა და საოპერაციო ხარჯების პროგნოზირებისთვის. რამდენი ადამიანი ისაუზმებს სასტუმროში, რამდენი დარეგისტრირდება SPA-ზე, რამდენი დაჯავშნის მაგიდას სადილისთვის. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაეყრდნოთ მაჩვენებელს გაფართოების დაგეგმვისას – ეს შესაძლებელს ხდის იმის გაგებას, თუ რომელი კატეგორიის ოთახები გაკლიათ ამჟამად.
 • ანალიზის დროს მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მაჩვენებლის შემცირება მხოლოდ სამიზნე აუდიტორიის სეგმენტში ცვლილებებზე მიუთითებს. ოთახში მცხოვრებთა საშუალო რაოდენობის შემცირების დაკავშირება უშუალოდ ეკონომიკურ მაჩვენებლებთან — არ არის სწორი.

6. RevPAC — შემოსავალი, მიღებული თითოეული სტუმრისგან. სასტუმროს ეფექტურობის მაჩვენებლები

სასტუმროს ეფექტურობის მაჩვენებლები
 • მაჩვენებელი დამოკიდებულია სასტუმროს ყველა სერვისის მუშაობის შედეგზე, რადგან ის მოიცავს შემოსავალს როგორც ოთახების გაყიდვიდან, ასევე ყველა სხვა სერვისის გაყიდვიდან. ანუ რამდენი ფული შემოიტანა თითოეულმა სტუმარმა სასტუმროში
 • RevPAC გამოითვლება შემდეგნაირად: კომპანიის შემოსავლის ოდენობა ნომრების გაყიდვიდან (Room Revenue) და ყველა დამატებითი სერვისი იყოფა სასტუმროში მყოფი სტუმრების რაოდენობაზე იმ პერიოდის განმავლობაში.
 • RevPAC ასახავს სასტუმროს წარმატებულობას. რაც უფრო კარგად შეუძლია სასტუმროს უთხრას სტუმარს მისთვის ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ (მარკეტინგი სასტუმროში), რაც უფრო განვითარებულია სასტუმროს ინფრასტრუქტურა   მით უფრო მეტი შეგიძლიათ მიყიდოთ თითოეულ სტუმარს. 
 • მთლიან გაყიდვების წილის მიუხედავად, მომსახურების გაყიდვები შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყაროა. ასეთი გაყიდვების განვითარებით თქვენ გაზრდით მოგებას, ობიექტის ტიპის მიუხედავად. ეს მაჩვენებელი ყველაზე ხშირად გამოიყენება თანამშრომლების ეფექტურობის შესაფასებლად, ის შედის KPI-ში, მასზე მიბმულია პრემიები და ბონუსები.
 • ხშირად მარკეტინგის მთლიანი სერვისი შემოისაზღვრება ადმინისტრატორის ხშირად, სასტუმროში მომსახურების ყველა მარკეტინგი შემოიფარგლება მიმღების სკრიპტებით და დაბეჭდილი კატალოგებით, რომლებიც ძვირია, რთულადაა გასანახლებელი, გამოიყურება საეჭვოდ და სტუმრები მათ ყურადღებას იშვიათად აქცევენ. და იმისათვის, რომ მიყიდოთ მომსახურება სტუმარს, თქვენ უნდა მათზე ესაუბროთ.

სასტუმროს ეფექტურობის მაჩვენებლები. როგორ გავზარდოთ RevPAC ? 

 • უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა ნათლად წარმოადგინოთ თქვენი სამიზნე აუდიტორია და გაიგოთ, რა ტიპის სერვისებზე შეიძლება იყოს მოთხოვნა.
 • თუ თქვენი ტიპიური სტუმარი საქმიანი მოგზაურია, შეგიძლიათ შემოგთავაზოთ ქიმწმენდა, ექსპრეს კოსტუმების დაწნეხვა, საუზმე და ვახშამი ოთახში, ტაქსის მომსახურება, შეხვედრებისა და ბიზნეს დარბაზები და გაფართოებული ინტერნეტის არხი.
 • საქალაქო სასტუმროში ტურისტული რეგიონში, გარდა თავად სასტუმროს მომსახურებისა, შეგიძლიათ გაყიდოთ ექსკურსიები, დაურიგოთ ბილეთები ტურისტებისთვის პოპულარულ ადგილებში: გასართობი პარკები და ატრაქციონები, ადგილობრივი თეატრი, მუზეუმები და ა.შ.
 • ქალაქგარეთა საოჯახო სასტუმროებში შემოთავაზებული სერვისების სია შეიძლება თითქმის უსასრულო იყოს. მთავარია არ ჩაერიოთ სტუმრების შეკვეთებში. ამიტომ, დავალების მეორე ნაწილი არის სტუმრებისთვის ყველა სერვისის სიის გადაცემა.
 • სტატისტიკის მიხედვით, ყოველმა  მეოთხე სტუმარმა იცის, რისი მიღება შეუძლია სასტუმროში რაიმე ფასით ან უფასოდ. ოთხიდან დარჩენილმა სამმა არ იცის. და უმეტეს შემთხვევაში მათ შერცხვებათ ან ისინი უბრალოდ არ იქნებიან დაიტერესებულნი, რომ წაავიდნენ ან დარეკონ რესეპშონზე გასარკვევად. და უმეტეს შემთხვევაში საქართველოში ამას ემატება ენის ბარიერი.

Satisfy Travel.

Satisfy Travel უმკლავდება თითოეულ ამ ამოცანას..
 • ფასიანი და უფასო სერვისების სრული სია ხელმისაწვდომია სტუმრებისთვის აპლიკაციაში. სერვისების ნახვა, შეკვეთა და გადახდა მარტივია.
 • მრავალენოვან ჩატში სტუმარს შეუძლია დაუკავშირდეს ადმინისტრატორს. შეტყობინება ავტომატურად ითარგმნება მომხმარებლის ენაზე და გასაგებია როგორც სტუმრისთვის, ასევე პერსონალისთვის.
 • აპლიკაციაში სასტუმროს შეუძლია დაუკავშირდეს ნებისმიერ სტუმარს: ჩატში ჩაწეროს ან გაგზავნოს Push-შეტყობინება. Push-შეტყობინებების დაგეგმვა და გაგზავნა შესაძლებელია ყველა სტუმრისთვის. გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა აქციებსა და სიახლეებზე ინფორმირებისთვის. ასე რომ, შეგიძლიათ, მაგალითად, მართოთ SPA-ს დატვირთვა ან შეფ-მზარეულისგან განაცხადოთ ახალი კერძის შესახებ.
 • აპლიკაციის ვებ ვერსიაში ადმინისტრატორი ხედავს ყველა შეკვეთილ სერვისს და აკონტროლებს მათ განხორციელებას.

ეს არ არის ყველა შესაძლებლობა Satisfy Travel. 

ჩვენმა გადაწყვეტამ ასევე იცის როგორ მართოს პერსონალის ამოცანები და იმუშაოს სტუმრების ლოიალურობასთან.